HISTORY OF A BILINGUIST

Festival eBent’10, Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts

November 17th, 2010
Photos: Leo Odoncz